Yönetim Sistemleri ve Araçları Eğitimleri

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)

Eğitimin Hedefi

Hem ürün tasarımı hem de proses tasarımı aşamalarında gerçekleştirilebilen FMEA çalışmaları, özellikle üretim sektöründe, tasarımlanan ürün veya proseslerle ilgili olası problemleri tespit etmek ve sebeplerini ortadan kaldırmak için kullanılan en etkili önleyici araçtır. Sistematik bir fonksiyonlararası ekip faaliyeti olan FMEA çalışmalarının yöntemlerini uygulamalarla destekli olarak aktararak edinilen bilgileri işlevsel kılmak, bu eğitim programının hedefidir.

Devamını Oku

İstatistiksel Proses Kontrol ( SPC)

Eğitimin Hedefi

İstatistiksel Proses Kontrol, modern istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak ve azaltmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. Bu eğitimin hedefi, katılımcılara İstatistiksel Proses Kontrol ile ilgili temel teknikleri aktarmaktadır.

Devamını Oku

MSA- Ölçüm Sistemleri Analizi

Eğitimin Hedefi

Üretim proseslerinin kontrol etmek amacıyla kullanılan ölçüm sistemleriyle ilgili istatistiksel özellikler olan sapma, kararlılık, tekrarlanabilirlik, yeniden üretilebilirlik ve doğrusallık gibi kavramları örnek uygulamalarla aktarmak, ölçüm verilerinin kalitesini arttırmak üzere yöntemlerin gelişmesini sağlamaktır.

Devamını Oku

APQP-PPAP-İleri Ürün Kalite Planlaması ve Üretim Parçası Onay Süreci

Eğitimin Hedefi

Sunulması amaçlanan yeni bir ürünün devreye alınmasıyla ilgili olarak, kavram geliştirmeden (müşteri talebinin gelmesinden) başlayıp seri üretime geçilmesiyle sonuçlanan ürün kalite planlama sürecinin yönetimiyle ilgili yöntem ve gereklilikleri aktarmak ve otomotiv sektörüne has ve anasanayi firmalarının beklentileri ile IS0/TS 16949:2002 Standardının ilgili gerekliliklerine de uygun yöntemlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde Ürün Kalite Planlaması sürecinin kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Devamını Oku

Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizlikleri

Eğitimin Hedefi

Kalite kontrol ve/veya proses kontrolde kullanılan ölçüm cihazlarının seçimi ve kalibrasyonlarıyla ilgili temel kavramları, kalibrasyon sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları örneklerle aktarmaktır.

Devamını Oku

TOPLAM VERİMLİ BAKIM -TPM

Eğitimin Hedefi

İşletmelerde rekabetçi kaliteyi arttırmak ve özellikle maliyetleri düşürmek için yapılan çalışmalarda karşılaşılan en önemli unsurlardan biri, makina ve ekipmanların arıza, duruş ve verimsiz çalışmalarından kaynaklanan kayıpların maliyetidir. Bu eğitimin amacı, üretim sisteminin verimini en üst düzeye çıkarmak için kayıpları; özellikle makina ve ekipman verimsizliğinden kaynaklananları en aza indirmeye yönelik ilke ve yöntemleri aktarmaktır.

Devamını Oku

Otomotiv Teknikleri Paketi (APQP/PPAP, FMEA, MSA, SPC)

Eğitimin Hedefi

Otomotiv sektörü Kalite Yönetim Sisteminin temel bileşenleri hakkında bilgi vermek ve uygulamalara yansıtılması konusunda yardımcı olmaktır. Katılımcılar PPAP dosyalarının hazırlanması konusunda güncel bilgilere ulaşmanın yanısıra APQP,MSA,SPC ve FMEA ile ilgili yeni yaklaşımların içeriği ve bunların ürün dosyaları geliştirmekte ve iç denetimlerde kullanımı konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Devamını Oku

SMED - Hızlı Kalıp Değiştirme- Set-Up

Eğitimin Hedefi

Günümüzün “Tam Zamanında Üretim gerekliliklerinin talep ettiği sık ürün değişikliğinden kaynaklanan ayar sürelerinin en aza indirgenmesi ve hızlı ürün değişikliğini gerçekleştirecek teknikler konusunda bilgilendirmek ve uygulama yöntemlerini belirlemektir.

Devamını Oku

SÜREÇ YÖNETİMİ

Eğitimin Hedefi

ISO 9001:2000 standartıyla birlikte uygulanması zorunluluk haline gelen süreç (proses) yönetimi, faaliyetlerin departman yaklaşımıyla değil, birbirini izleyen adımlar şeklinde yönetilmesi gerekliliğini vurgular. Bu eğitimin hedefi katılımcılara süreç yönetimi ve ilkeleri konusunda bilgi sahibi yapmaktır.

Devamını Oku

Yalın Üretim ve Yalın Düşünce Teknikleri

Eğitimin Hedefi

Japonlar tarafından geliştirilen ve seri üretim anlayışının ısraftan arındırılmış şekli diye özetleyeceğimiz Yalın Üretim- Yönetim teknikleri tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Bu eğitimin hedefi katılımcılara bu yeni üretim yönetim anlayışını aktarmaktır.

Devamını Oku

Poka Yoke - Hatasızlaştırma

Eğitimin Hedefi

Yalın üretim sisteminin temel kavramlarından olan POKA YOKE, hataların sonradan düzeltilmesi yerine, hataların kaynağında önlenmesi yaklaşımı üzerinde yoğunlaşır. Bu eğitimde POKA YOKE yaklaşımı ve uygulamaları örnekleriyle katılımcılara aktarılacaktır.

Devamını Oku

Yalın Üretim Uzmanlığı

Eğitimin Hedefi

Yalın Düşünce, sisteme yük getiren tüm israflardan arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır. Bu eğitim sonunda katılımcıların işletmelerinde Yalın Üretim tekniklerini uygulayarak: •Müşteri memnuniyeti en üst seviyeye çıkarma, •Pazar payı artışı, •Yeni ürünlerin devreye alınması, •Yeni ürünler için yatırım ihtiyaçlarının minimize edilmesi, •Endirekt maliyetlerin düşürülmesi, •Alan kullanımının iyileştirilmesi, •Stoklar azaltılması ve ortadan kaldırılması •Atıkların azalmasıyla çevre korunması, •Yatırımın geri dönüşünün arttırılması alanlarında çalışması hedeflenmektedir.

Devamını Oku

VDA 6.3 Proses Denetimi

Eğitimin Hedefi

VDA 6.3 Proses Denetimi (2nd Edition - June 2010); üretim şirketlerinin proseslerindeki kontrolleri değerlendirmek ve iyileştirmek için Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği-VDA tarafından geliştirilen proses bazlı denetim standardıdır. VDA 6.3 gerek ISO 9001 ve gerekse de otomotiv endüstrisi Müşteri Özel İsteklerindeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla kapsamlı olarak Haziran 2010’da revize edilmiştir. VDA 6.3. standardı, her hangi bir organizasyon tarafından hem iç proses denetimlerinde hem de mevcut ve potansiyel tedarikçilerini değerlendirmek için kullanılabilir. Özellikle Alman kökenli OEM ’ler tedarik zincirini daha fazla sorgulamaya başlıyor. Bu nedenle Daimler AG, BMW AG, Mercedes, VW gibi ana sanayiler kendi tedarikçilerinin Proses Denetçisi yetkinliklerini "VDA 6.3 Proses Denetimi" isteklerine göre değerlendiriyorlar. Yeni tedarikçi seçiminde ve ön değerlendirmesinde gereksiz bürokrasinin azalması ve daha etkin ön değerlendirme imkanı yaratıldı. Değerlendirmelerde daha etkin "Proses Kabiliyetleri Puanlaması" nı içeren puanlama modeli uygulanmaya başlandı. Bu eğitimde, VDA 6.3 Proses Denetimini başarıyla anlamak ve uygulamak için gerekeli teorik ve pratik bilgiler uygulamalarla aktarılacaktır.

Devamını Oku

Yerinde Kalite ve Proses Denetçisi

Eğitimin Hedefi

Yerinde kalite eğitimi ile: Her çalışanın yüksek kalite duyarlılığına sahip olması ve yaptığı işle ilgili kalite sorumluluğunu üstlenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proses denetimi, üretim prosesine hakimiyetin sağlanmasında yardımcı bir araçtır. Her İşletmenin politikası, bir toplam kalite girişimini geliştirmek için gerekli olan her şeyi yapmaktır; Bu eğitimin amacı: Toplam kalitede “0” hata kavramını hedefleyecek bir kültür oluşturmaktır.

Devamını Oku

Damga Vergisi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Şirket tarafından uygun görülen tüm katılımcılar eğitime katılabilir. Şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri, imza yetkili yöneticiler, muhasebe ve finans bölümü çalışanları ile satış ve satın alma bölümünde görevli çalışanların katılımında fayda bulunmaktadır.

Devamını Oku

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İnsan Kaynakları departmanları için nitelikli insan kaynağı uzmanları yetiştirilmesi, aynı zamanda katılımcının gelişimini ve değerini artırarak İK alanında profesyonelleşmesi hedeflenmektedir. 4857 sayılı iş kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili işlem ve belgeler tüm eğitim boyunca konularla birlikte verilmekte ve uygulama yapılmaktadır. Eğitim, İK Yöneticileri, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Hukuku konusunda uzman akademisyen eğitmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitim süresince Bursa'nın önde gelen şirketlerin İK Yöneticileri misafir edilmekte ve katılımcılara İK uygulamaları hakkında bilgi vermektedir.

Devamını Oku

Problem Çözme Teknikleri

Eğitimin Hedefi

Bu eğitimin hedefi, katılımcılara Sistem Geliştirme Grupları çalışmalarını başlatmak, yürütmek ve bu çalışmalarda kullanılan teknikleri uygulamak için gerekli olan bilgileri aktarmaktır.

Devamını Oku

Yönetici Asistanlığı Yetiştirme Programı

Eğitimin Hedefi

Yönetici asistanlarının mesleklerinde daha verimli ve başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Devamını Oku


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/maviakadem/domains/maviakademi.net/public_html/yakamoz/yaklasan_egitimler.inc.php on line 15

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/maviakadem/domains/maviakademi.net/public_html/yakamoz/album.inc.php on line 20
Biz Sizi Arayalım

 

Hizmet almak istediğiniz şubemiz :  

E-Bülten, Kampanya, Duyuru, Eğitim/Hizmet/Ürün Bilgilendirme mesajları için:

SMS izni veriyorum
Eposta izni veriyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu:

Bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

Şubelerimiz

Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Kurumu

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 110
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
Haritada gör

Mavi Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi Bursa

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:20
Nilüfer Bursa
Cep tel: (+90 532) 138 44 19
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 106
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: egitim@maviakademi.com.tr
Haritada gör

Mavi Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi İstanbul

Adres: Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok.No:28 K:5 Ümraniye İstanbul
Tel: (+90 216) 350 43 43 dahili: 106
Cep tel: (+90 532) 138 44 19
Cep tel: (+90 533) 764 99 16
E-posta: ilkyardim@maviakademi.net
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu

Adres: Üçevler Mah. Burçak 220 sok. No:4 Kat:5 D:17 Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 109
Cep tel: (+90 546) 539 79 09
Cep tel: (+90 532) 698 52 18
E-posta: ik@maviakademi.net
Haritada gör

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - K: 5 - D: 18
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 107
Cep tel: (+90 530) 231 18 08
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: osgb@maviakademi.net
Haritada gör

Mavi Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı İş Yeri Hekimliği Diğer Sağlık Personeli Eğitim Merkezi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:17
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 108
Cep tel: (+90 531) 138 44 94
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: egitim@maviakademi.net
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu Bursa Merkez

Adres: Konak mahallesi Lefkoşe caddesi İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16 (Bauhaus Karşısı) Nilüfer Bursa
E-posta: info@mavievdebakim.com
Haritada gör
İŞKUR Özel İstihdam Bürosu Mavi Akademi Türkiye İş Kurumu’nun 30.01.2018 tarih ve 511 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilemeyecektir.
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İletişim Hattı : 444 75 87
Telefon : (0 224) 225 17 46 - (0 224) 225 17 45 - (0 224) 225 15 15 Faks : (0 224) 220 20 13
E-Posta : bursa@iskur.gov.tr
Adresimiz : Üçevler Mh. Esra Sk N:1 Nilüfer/Bursa