CORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE EVDEN ÇALIŞAN PERSONELİN GEÇİRDİĞİ İŞ KAZASINDAN İŞVEREN SORUMLU MU?

Haber tarihi: 30.03.2020

EVDEN ÇALIŞAN PERSONELİN GEÇİRDİĞİ İŞ KAZASINDAN DOLAYI
İŞVERENİN SORUMLULUĞU
Coronavirüsün yayılmasının önlenmesine dair işverenler tarafından sıklıkla uygulanan tedbirlerden biri, çalışanların, işyerine gelmeden, “home office” olarak tabir edilen şekilde; evlerinde çalışmalarıdır. Çalışanların iş görme edimlerini evlerinden yerine getirmeleri esasına dayanan çalışma modeli; “ev esaslı uzaktan çalışma (home-based telework)” olarak nitelendirilmektedir. Evden çalışanların herhangi bir bedensel zarara uğramaları halinde bu zararın “iş kazası” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve işverenin sorumluluğunun ölçüsü bu dönemde sıklıkla sorulan sorular arasındadır. Peşinen belirtmek isteriz ki; evden çalışan personelin uğradığı zarar, koşulları mevcutsa “iş kazası” sayılabilir ve zararın giderilmesi tamamen veya kısmen işverenin sorumluluğuna girebilir.
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 14/6 2. cümle uyarınca;
İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
İlgili düzenleme ile yasa koyucu, işverenin, uzaktan çalışan çalışana karşı da, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülüklerinin devam ettiğini hatırlatmaktadır. Ancak bu halde işverenin özellikle, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine çalışan tarafından riayet edilip edilmediğini denetleme imkanı sınırlı yahut fiilen imkansızdır. Zira çalışan evden çalışmakta ise, işverenin, çalışanı, rızası dahilinde çalışırken denetlemesinin fiili imkansızlığı bir yana, herhangi bir zamandaki denetleme dahi, çalışanın Anayasal “Özel hayatın gizliliği” ve “Konut dokunulmazlığı” hakları kapsamında çalışanın onayına tabidir.
Doktrinde, uzaktan çalışmada işin niteliği gereği işverenin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almasının mümkün olmadığı hallerde, bu imkansızlığın, işverenin tazminat sorumluluğunu azaltan veya ortadan kaldıran bir faktör olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşü ileri sürülmüştür.
Ev esaslı uzaktan çalışma halinde, “çalışma ortamı” bulunsa da “işyeri” mevcut değildir.


6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 3/g’de yer alan “iş kazası” tanımına göre;
İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı ifade eder.
Maddeye göre, “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen” olaylar iş kazası kapsamına girmektedir. Genel hükümler uyarınca işverenin tazminat sorumluluğunun doğması için de, “kaza ile yapılan iş arasında illiyet bağının olması” diğer bir deyişle “kazanın, işle ilgili olması” gerekmektedir.
Uzaktan çalışma halinde meydana gelen olaylar sonucu doğacak zararın “iş kazası” kapsamına girip girmediğine dair somut olayın özellikleri ve delillerin durumu Mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Şayet evin belirli bir bölümü çalışma alanı ve haftanın belirli gün ve saatleri çalışma saatleri olarak belirlendiyse, bu yerde ve zaman diliminde meydana gelen kaza, aksi ispat edilmedikçe iş kazası sayılacaktır.
Güncel durumda coronavirüs sebebiyle ev esaslı uzaktan çalışma yapması planlanan çalışanların “çalışma saatleri” taraflarca belirlenebilirse de evin belirli bir alanının “çalışma alanı” olarak özgülenmesi güç olduğundan ve her halükarda kazanın meydana geldiği saatin işverence teyidi de mümkün olmadığından her bir somut durumun özelliklerini incelemek gerekecektir. Ancak işverenlerin her halükarda uzaktan çalışmaya dair eğitim verme yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve eğitimleri çalışanlar tarafından imzalanmış eğitim formları ile kayıt altına almaları önemlidir. Her iş kazasında olduğu üzere, ortaya çıkan zararın ne kadarının işveren tarafından giderilmesi gerektiğine dair Mahkeme tarafından kusur dağılımı yapılacak ve işveren, kendisine yüklenen kusur ölçüsünde zararı karşılayacaktır.
Bu hususta son olarak belirtmek isteriz ki; işletmelerin, mevcut işveren mali mesuliyet sigorta poliçelerini inceleyerek, işyeri dışında meydana gelebilecek bu gibi kazaların poliçe kapsamına girip girmediğini kontrol etmeleri, bu hususta açık düzenleme bulunmuyorsa işyeri sınırları dışında da olsa “iş kazası” kapsamına girebilecek bu gibi durumları kapsayan bir zeyilname düzenlenmesi hususunda sigorta şirketleri ile iletişime geçmeleri yerinde olacaktır. 29.03.2020
Saygılarımızla.

ONUR HUKUK BÜROSU
Av. Güngör HATEMOĞLU


Haber Arşivi...

Biz Sizi Arayalım

 

Hizmet almak istediğiniz şubemiz :  

E-Bülten, Kampanya, Duyuru, Eğitim/Hizmet/Ürün Bilgilendirme mesajları için:

SMS izni veriyorum
Eposta izni veriyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu:

Bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

Şubelerimiz

Mavi Akademi Bursa

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 6 - D: 17
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 544) 533 74 04
E-posta: egitim@maviakademi.net
Haritada gör

Mavi Akademi İstanbul

Adres: Osmanağa mah.
Söğütlüçeşme cad.Özer işhanı
No:69 Kat:5 Daire:18
Altıyol Kadıköy İstanbul
Tel: (+90 216) 350 43 43
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
Faks: (+90 216) 573 63 16
E-posta: egitim@maviakademi.com
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu

Adres: Konak mahallesi Lefkoşe caddesi
İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16
(Bauhaus Karşısı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 452 34 34
Faks: (+90 224) 451 33 01
E-posta: info@mavidanismanlik.net
Haritada gör

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - D: 18
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 451 86 86
E-posta: osgb@maviakademi.net
Haritada gör
İŞKUR Geçici iş ilişkisi İŞKUR Özel İstihdam Bürosu Mavi Akademi Türkiye İş Kurumu’nun 30.01.2018 tarih ve 511 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilemeyecektir.
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İletişim Hattı : 444 75 87
Telefon : (0 224) 225 17 46 - (0 224) 225 17 45 - (0 224) 225 15 15 Faks : (0 224) 220 20 13
E-Posta : bursa@iskur.gov.tr
Adresimiz : Üçevler Mh. Esra Sk N:1 Nilüfer/Bursa