Sıkça Sorulan Sorular


Soru: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen kamu kurumları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketler verebilir. Gerçek kişiler bu eğitimleri veremez. Yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının listesi www.isggm.gov.tr adresinde bulunmaktadır.


Soru:
İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?

Türkiye’ ki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir. Özel statüleri gereği Batı Trakya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından çalışma izni olanlar ile hekimlik mesleğini Türkiye’de yapmalarına Sağlık Bakanlığı’nca izin verilen hekimler de katılabilir.


Soru: Türk Tabipleri Birliğinden aldığım işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir?

16.12.2003 tarihinden önce verilmiş sertifikalar geçerli kabul edilmektedir.


Soru: İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Geçerli sertifikalar alındıkları tarih itibariyle 5 yıl süreyle geçerlidir.


Soru: İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olup olmadığını nasıl ayırt edebilirim?

16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından ve 27.11.2010 tarihinden sonra Bakanlıkça verilen sertifikaları geçerlidir. Yani TTB’nin 16.12.2003 tarihinden sonra verdiği üniversitelerin de ambleminin olduğu sertifikalar Danıştay kararı ve Bakanlığın yazıları ile geçerli kabul edilmemektedir.


Soru: İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Belgenin alınış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Yenileme eğitiminden sonra tekrar vize edilerek 5 yıl daha geçerlidir.


Soru: İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?

Diplomasında mühendis ibaresi olanlar, teknik öğretmenler, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik ya da kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.


Soru: Eğitim sonunda sınavları kim yapar?

Merkezi sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yapar.


Soru: Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?

Bakanlığın belirleyeceği sayıda, muhtemelen yılda iki kez.


Soru: Eğitim sonunda aldığım katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapabilir miyim?

Hayır. Sınavdan 70 puan aldıktan sonra Bakanlığın size verdiği sertifika ile yapılabilir.


Soru:
Eğitim ve sınav sonrasında alacağım sertifikayı kim verecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. Uygulamada Bakanlık, sertifikaları eğitim alınan yetkili eğitim kurumlarına topluca teslim etmektedir.


Soru:
İş güvenliği uzmanlarında kategori yükselmesi nasıl oluyor?

İş güvenliği uzmanlığına kabul edilecek meslek mensupları öncelikle C sınıfı sertifika sahibi olacaklar. Üç yıl çalıştıktan sonra B sınıfı sertifikasını eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilecektir. Dört yıl çalıştıktan sonra da A sınıfı sertifikası için eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilebilecektir.


Soru: İş güvenliği uzmanlığı sertifikam yok ama yıllardır bu alanda çalışıyorum, şimdi ben de C sınıfından mı başlayacağım?

Evet.


Soru: Eski yönetmelikler iptal edilmeden ÇASGEM’e A ya da B sınıfı için başvurmuştum, bu konuda bir hak iddia edebilir miyim?

Hayır. Tamamen yeni yönetmelik hükümleri geçerlidir.


Soru:
Sınav sorularını kim ya da kimler hazırlıyor?

Merkezi sınavı yapan kurum kim ise o hazırlar. Eğitim kurumlarının ya da Bakanlığın bir ilgisi bulunmamaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden oluşan akademisyenlerce hazırlanmaktadır.

Soru: Sınavlarda ne tür sorular çıkar?

Bakanlıkça ilan edilen müfredat programıyla anlatılan konulardan çıkacaktır. Konuların soru ağırlıkları sınav uygulama duyurusunda www.meb.gov.tr ve www.isggm.gov.tr adreslerinde sınavdan bir ay önce yayınlanmaktadır.


Soru: Derslere devam zorunluluğu var mı?

Teorik derslerin % 90’nına devam zorunludur. Pratik eğitimin tamamına devam zorunluluğu vardır.

Soru: Staj yapacağım yeri kim belirleyecek?

Staj yerini bulma ve staj yapma sorumluğu katılımcılardadır.


Soru: Staj yapacağım yerin bir kriteri var mı?

Evet. Bakanlığın belirlediği ilkelere göre. İşyeri hekimi adayları bir işyeri hekiminin bulunduğu, iş güvenliği uzmanı adaylarının ise bir iş güvenliği uzmanının bulunduğu işyerlerinde yapılır.


Soru: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM’in veya üniversitelerin verdiği eğitim ile özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim arasında geçerlilik yönünden bir fark var mı?

Hayır. Eğitimi yetkili olmak şartıyla kim verirse versin, sınavda başarılı olanlar belge alabileceklerdir. ÇASGEM, üniversite ya da özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim ve sonundaki eğitim katılım belgesinin yasal anlamda hiçbir farkı bulunmamaktadır.


Soru: Sınavda başarılı sayılmam için kaç puan almam gerekir?

70 puan almak gerekmektedir. Sınav 100 sorudan oluşmakta ve yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.


Soru:
TTB ve TMMOB eğitim vermeye yetkililer mi?

Hayır. Yürürlükteki Kanun ve yönetmeliklerde meslek kuruluşları tanımlanmamıştır. Bu kuruluşlar eğer Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir şirket kurar ve yetki belgesi alırlarsa eğitim verebilirler.


Soru: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl olacak?

Yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği eğitim katılım belgesi ve Bakanlıkça belirlenecek vize ücretinin ödenmesini takiben Bakanlıkça vize yapılacaktır. Vize işlemleri eğitim kurumlarınca toplu olarak yaptırlmaktadır.


Soru: Beş yılın sonunda tekrar sınava girecek miyim?

Hayır. Sadece yenileme eğitimi zorunludur.


Soru: Sınavda 70 puanı alamazsam ne olur?

Sınava girdikten sonra bir kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. Ancak, iki sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

Şubelerimiz

Mavi Akademi Bursa

Adres: Üçevler mah. Düzova sok.
Yalçınay İş Merkezi No:1 - K:2 - D:2
(Ataevler metro istasyon yanı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00
Faks: (+90 224) 443 00 33
Cep tel: (+90 533) 202 47 27
E-posta: egitim@maviakademi.net
Haritada gör

Mavi Akademi İstanbul

Adres: İçerenköy mah. Çetinkaya sok.
Hasan Güneş Dağ İş Merkezi
No:19 Kat: 4, Kat.5, Kat 6
Anadolu Yakası / Ataşehir İstanbul
Tel: (+90 216) 350 43 43
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
Faks: (+90 216) 573 63 16
E-posta: egitim@maviakademi.com
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu

Adres: Konak mahallesi Lefkoşe caddesi
İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16
(Bauhaus Karşısı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 452 34 34
Faks: (+90 224) 451 33 01
E-posta: info@mavidanismanlik.net
Haritada gör

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Adres: Üçevler mah. Düzova sok.
Yalçınay İş Merkezi No:1 - K:4 - D:11
(Ataevler metro istasyon yanı) Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 451 86 86
E-posta: osgb@maviakademi.net
Haritada gör
İŞKUR Özel İstihdam Bürosu  
 
Mavi Akademi Türkiye İş Kurumu’nun 30.01.2012 tarih ve 511 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır.