İlk Yardım Eğitici Eğitimi

Gerekçe

İlk yardım eğitici eğitiminin amacı, ilk yardım eğitimi verecek olan eğiticilerin ilk yardım konusunda bilgi, beceri, tutum ve davranış değişikliği kazanarak ilk yardım eğitimlerini sürdürmektir.

İçerik

Standart ilk yardım eğitimi

1. Gün

 • Açılış-Tanışma-Beklentilerin gözden geçirilmesi
 • Kurs amaçlarının açıklanması
 • Kurs öncesi soru formu
 • Ara
 • Eğitim programı ve materyallerinin tanıtımı
 • Performans matriksi
 • İlk yardım temel uygulamaları
 • Yemek arası
 • Isınma
 • Olay yerinin değerlendirilmesi
 • İnsan vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenler
 • Günün değerlendirilmesi

2. Gün

 • Isınma
 • Hasta / yaralının değerlendirilmesi
 • Hasta / yaralı değerlendirme uygulama
 • Ara
 • Temel yaşam desteği
 • Temel yaşam desteği uygulama
 • Yemek arası
 • Isınma
 • Temel yaşam desteği uygulama
 • Ara
 • Solunum yolu tıkanıklıkları, boğulmalar ve ilk yardım uygulama
 • Günün değerlendirilmesi

3. Gün

 • Isınma
 • Temel Yaşam Desteği Uygulama
 • Ara
 • Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım ve Uygulama
 • Yemek Arası
 • Isınma
 • Kanama ve Şokta İlk Yardım.
 • Kanamalar ve Şokta İlk Yardım Uygulama
 • Ara
 • Yaralanmalarda İlk Yardım
 • Günün Değerlendirilmesi

4. Gün

 • Isınma
 • Kafatası Ve Omurga Yaralanmaları
 • Ara
 • Isı Dengesi Bozuklukları
 • Yemek Arası
 • Isınma
 • Kırık ,Çıkık, Burkulmalarda İlk Yardım ve Uygulama
 • Ara
 • Günün Değerlendirilmesi

5. Gün

 • Isınma
 • Göz, Kulak, Buruna Yabancı Cisim Kaçması
 • Ara
 • Zehirlenmelerde İlk Yardım
 • Böcek Sokmaları, Hayvan Isırıklarında İlk Yardım
 • Yemek Arası
 • Isınma
 • Hasta / Yaralı Taşıma ve Uygulama
 • Ara
 • Kurs ortası soru formu
 • Performans Matriksi
 • Temel Yaşam Desteği Uygulama Değerlendirmesi Beceri Son Testi
 • Eğitimin Değerlendirilmesi

Eğitim becerileri eğitimi

1. Gün

 • Açılış-Tanışma-Beklentilerin Alınması/Kuralların Açıklanması
 • Kurs Amaçlarının Açıklanması
 • Eğitim Programı ve Materyallerinin Tanıtımı
 • Kurs Öncesi Soru Formu
 • Performans Matriksi
 • Ara
 • İletişim Becerileri
 • ARA
 • Klinik Eğitime Yaklaşım
 • Yemek Arası
 • Isınma
 • Yetişkin Eğitimi-
 • Olumlu Eğitim Atmosferi Hazırlama Ve Uygulama
 • Ara
 • Görsel- İşitsel Materyallerin Hazırlanması Ve Kullanımı-
 • Ara
 • Görsel- İşitsel Materyallerin Hazırlanması Ve Kullanımı-
 • Günün Değerlendirilmesi

2. Gün

 • Isınma
 • İnteraktif Eğitim Tekniklerini Kullanma-
 • Sunum Becerileri
 • Ara
 • İnteraktif Eğitim Tekniklerini Kullanma-
 • Küçük Grup Çalışmaları
 • Ara
 • İnteraktif Eğitim Tekniklerini Kullanma -
 • Gösterim (Demonstrasyon) Becerisi
 • Yemek Arası
 • Isınma
 • Yeterliliğe Dayalı Eğitimde Yetiştiricilik
 • Ara
 • Yeterliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma
 • Ara
 • Sunum Konularının Paylaşımı
 • Günün Değerlendirilmesi

3. Gün

 • Isınma
 • Grup Sunumları Hazırlıkları
 • İy Kurs Ortası Soru Formu
 • Eğitim Becerileri Kurs Ortası Soru Formu
 • Ara
 • Grup Sunumları
 • Yemek Arası
 • Isınma
 • Grup Sunumları
 • Eğitim Değerlendirilmesi