İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

Gerekçe

Günümüzde İnsan Kaynakları Departmanı, işletme yönetiminin stratejik ortağı konumuna gelmiştir. İnsan Kaynakları Departmanı iş yaşamının kalitesinin arttırılması, işçi işveren ilişkilerindeki sorunların çözülmesi ve işletmenin topluma karşı olan sorumluluklarının yerine getirilmesi için çalışmaktadır. İşletmelere rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli kişilerin nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi, planlanması, araştırılması, istihdam edilmesi, elde tutulması, geliştirilmesi, performansının takip edilmesi ve gerekli durumlarda ilişiğinin kesilmesi faaliyetlerini içeren bir disiplindir.

Hedef

İnsan Kaynakları departmanları için nitelikli insan kaynağı uzmanları yetiştirilmesi, aynı zamanda katılımcının gelişimini ve değerini artırarak İK alanında profesyonelleşmesi hedeflenmektedir. 4857 sayılı iş kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili işlem ve belgeler tüm eğitim boyunca konularla birlikte verilmekte ve uygulama yapılmaktadır. Eğitim, İK Yöneticileri, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Hukuku konusunda uzman akademisyen eğitmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitim süresince Bursa'nın önde gelen şirketlerin İK Yöneticileri misafir edilmekte ve katılımcılara İK uygulamaları hakkında bilgi vermektedir.

İçerik

Eğitim Konuları :


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİ ALGILAMA VE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

o İk’nın tarihsel gelişimi ve tanımı
o İK’nın organizasyon içindeki yeri ve önemi
o İK organizasyon yapıları
o İK fonksiyonları
o İK uzmanı nasıl biri olmalıdır ( Yetkinlikler )
o İşe alım sürecinin tanımlanması
o İş başvuru formlarının hazırlanması
o Personel taleplerinin toplanması
o İş ilanı hazırlama
o İş görüşmesi
o Referans araştırması
o Test uygulamaları
o İş teklifi – Red mektupları
o İşe alım sürecinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

o İK departmanlarının İSG açısından bilmesi ve takip etmesi gereken hususlar
o Mevzuatın bugünkü durumu, zorunlu eğitimler ve idari cezalar


İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ

o Eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve eğitim planının oluşturulması
o Eğitim bütçesinin oluşturulması
o Eğitim kayıtlarının tutulması
o Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi
o Sunum becerileri
o Oryantasyon programları ve örnek formlar

İŞ ANALİZİ, İŞ DEĞERLENDİRME ve YETKİNLİKLER

o İş analizi kullanım alanları ve çıktıları
o İş analizi yöntemleri
o İş aileleri ve iş seviyelerinin belirlenmesi
o İş değerlendirme ve performans değerlendirme farkı
o Yetkinlik belirleme ve yetkinlik yönetimi
o Yetkinlik tabloları
o Norm kadroların belirlenmesi
o İş tanımları
o Örnek formlar

HEDEF, PERFORMANS, MOTİVASYON VE KARİYER YÖNETİMİ

o Hedef nedir, nasıl belirlenir, dikkat edilmesi gerekenleri belirleme
o Hedeflerin ağırlıklandırılması
o Performans değerlendirme sistemleri
o Performans değerlendirme formların hazırlanması
o Performans değerlendirme görüşmeleri
o Yüksek ve düşük performansı yönetme
o Motivasyon yönetimi
o Kariyer yönetimi


ÜCRET VE BORDRO YÖNETİMİ - BÖLGE ÇALIŞMA–İŞKUR VE SGK BİLDİRGELERİ

o İşten çıkış ve işe giriş bildirgeleri
o Personel devir hızlarının takip edilmesi
o Aylık hizmet prim bildirgeleri
o Eksik gün bildirimi
o İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi
o İzin yönetimi, rapor ve vizite işlemleri
o Tazminat hesapları
o Personel özlük işlemleri, çalışma süreleri ve ücret kavramlarına ilişkin bilgiler ışığında, örneklerle bordro hesaplama uygulamaları.

İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

o Disiplin kurullarının oluşumu
o Savunma ve ihtar süreci
o Ücret kesinti cezası verilmesi durumunda uyulması gereken prosedür
o İş sözleşmelerinin feshi
o İşten çıkışlarda dikkat edilecek hususlar
o İşe iade davaları

 

Gerekli ön bilgiler

Eğitim Hafta Sonları 09:00 - 17:00 saatleri arasıdır.

Eğitim sonunda verilen belge

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara "Başarı Sertifikası" , diğer katılımcılara "Eğitim Katılım Belgesi" verilmektedir.

Eğitim yeri

Bursa, İstanbul

Biz Sizi Arayalım

 

Hizmet almak istediğiniz şubemiz :  

E-Bülten, Kampanya, Duyuru, Eğitim/Hizmet/Ürün Bilgilendirme mesajları için:

SMS izni veriyorum
Eposta izni veriyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu:

Bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

Şubelerimiz

Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Kurumu

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 110
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
Haritada gör

Mavi Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi Bursa

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:20
Nilüfer Bursa
Cep tel: (+90 532) 138 44 19
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 106
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: egitim@maviakademi.com.tr
Haritada gör

Mavi Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi İstanbul

Adres: Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok.No:28 K:5 Ümraniye İstanbul
Tel: (+90 216) 350 43 43 dahili: 106
Cep tel: (+90 532) 138 44 19
Cep tel: (+90 533) 764 99 16
E-posta: ilkyardim@maviakademi.net
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu

Adres: Üçevler Mah. Burçak 220 sok. No:4 Kat:5 D:17 Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 109
Cep tel: (+90 546) 539 79 09
Cep tel: (+90 532) 698 52 18
E-posta: ik@maviakademi.net
Haritada gör

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - K: 5 - D: 18
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 107
Cep tel: (+90 530) 231 18 08
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: osgb@maviakademi.net
Haritada gör

Mavi Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı İş Yeri Hekimliği Diğer Sağlık Personeli Eğitim Merkezi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:17
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 108
Cep tel: (+90 531) 138 44 94
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: egitim@maviakademi.net
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu Bursa Merkez

Adres: Konak mahallesi Lefkoşe caddesi İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16 (Bauhaus Karşısı) Nilüfer Bursa
E-posta: info@mavievdebakim.com
Haritada gör
İŞKUR Özel İstihdam Bürosu Mavi Akademi Türkiye İş Kurumu’nun 30.01.2018 tarih ve 511 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilemeyecektir.
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İletişim Hattı : 444 75 87
Telefon : (0 224) 225 17 46 - (0 224) 225 17 45 - (0 224) 225 15 15 Faks : (0 224) 220 20 13
E-Posta : bursa@iskur.gov.tr
Adresimiz : Üçevler Mh. Esra Sk N:1 Nilüfer/Bursa